Justerte kortformidlingsgebyrer

Kortformidlingsgebyrene (såkalte interchange fees) ble justert fra 19.10.2019, men våre innløsningskunder får ingen endring i priser eller vilkår.

Hva ble justert og hvorfor?

Etter en avtale mellom EU-kommisjonen, Mastercard og Visa skal kortformidlingsgebyrene (såkalte interchange fees) på privatkort utstedt utenfor Europa justeres i løpet av en femårsperiode. Kortformidlingsgebyret er gebyret vi betaler til kortutstedere, og dette er en del av serviceavgiften.

Hva betyr det for deg som er innløsningskunde?

Innløsningskunder hos oss påvirkes ikke av endringene. Innløsningsavtalen fortsetter med samme vilkår og priser som hittil, og du behøver ikke å gjøre noe. Samtidig som avtalen mellom EU-kommisjonen og kortutstederne betyr at visse kortformidlingsgebyrer reduseres midlertidig, har andre kostnader til Visa og Mastercard økt.

Det fører til at dine vilkår og priser til sammen blir stående som tidligere.

Hvilke gebyrer gjelder nå?

Endringene trådte i kraft 19.10.2019 og gjelder til og med 02.11.2024. De gjelder for kortkjøp fra forhandlere innenfor EU på private kort (ikke firmakort) der kortutstederen befinner seg utenfor EU. Kortformidlingsgebyrene er nå:

Kortinnløsning Terminal

0,20 % av kjøpsbeløpet for debetkort utland
0,30 % av kjøpsbeløpet for debet- og kredittkort utland

Kortinnløsning Internett

1,15 % av kjøpsbeløpet for debetkort utland
1,50 % av kjøpsbeløpet for debet- og kredittkort utland

Har du spørsmål?

Vil du vite mer om kortformidlingsgebyrene eller innløsningsavtalen du har med oss, kan du gjerne ta kontakt med oss via support eller på telefon +47 220 36 045.