IC-justering

I oktober ble kortformidlingsgebyrene (Interchange) justert – dine vilkår er uforandret

Etter en avtale mellom EU-kommisjonen og kortselskapene Mastercard og Visa ble kortformidlingsgebyrene (Interchange) justert til en midlertidig reduksjon. Endringene trådte i kraft 19.10.2019 og gjelder til og med 02.11.2024.

Kortformidlingsgebyret er det gebyret som Swedbank Pay betaler til kortutstedere, og som er en del av serviceavgiften.

Endringene omfatter korttransaksjoner for brukersteder innenfor EU/EØS, på debet/kreditt- kort (ikke firmakort) der kortutstederen er utenfor EU/EØS.

Andre kostnader for Visa og Mastercard har imidlertid økt. Samlet sett betyr dette at vilkårene og prisene dine forblir som tidligere og er derfor uendret.
Kortformidlingsavgiftene er nå:

Kortinnløsning Terminal
0,20% av kjøpsbeløpet for debetkort utland
0,30% av kjøpsbeløpet for kredittkort utland

Kortinnløsning Internett
1,15% av kjøpsbeløpet for debetkort utland
1,50% av kjøpsbeløpet for kredittkort utland