RTS

Påminnelse om endrede EU-regler

Du har kanskje hørt snakk om EUs andre betalingstjenestedirektiv, også kalt PSD2. Et av målene med direktivet er å skape forutsetninger for enda sikrere kortbetalinger. Dette påvirker deg som brukersted på flere måter. Blant annet har kravet til sterk kundeautentisering (Strong Customer Authentication, SCA) blitt strengere. Kravet er obligatorisk og ble innført gjennom en lovendring som trådte i kraft 14. september 2019. Ta kontakt med din betalingstjenesteleverandør for å få hjelp med det.

Vi har oppsummert det viktigste du som brukersted trenger å vite om EU-direktivet og hvordan de nye reglene påvirker deg. Les mer her