Prosedyre for varsling

For at risiko og uregelmessigheter i vår virksomhet skal oppdages og utbedres så raskt som mulig, har PayEx en rutine for varsling. Les hvordan du kan rapportere dine mistanker.

PayEx sin virksomhet og måten vi opptrer på skal være preget av våre verdier; åpen, enkel og omsorgsfull. Alle våre virksomheter skal være preget av en høy etisk standard, hvor enhver avtale, relasjon og aktivitet skal testes ut ifra PayEx sine etiske standarder og tilnærming.

Det er viktig at risiko og andre uregelmessigheter i vår virksomhet oppdages og utbedres så raskt som mulig. Derfor har PayEx interne prosedyrer for å gjøre det mulig for våre ansatte og andre interessenter utenfor vår virksomhet åpent eller anonymt å rapportere mistanker om potensielle eller faktisk uredelighet som ikke er i tråd med våre verdier, interne regler eller etiske standarder. Dette inkluderer mishandling knyttet til bærekraft (inkludert menneskerettigheter og miljøspørsmål).

Hva kan rapporteres?

Hvis du mistenker risiko eller andre uregelmessigheter i PayEx, oppfordrer vi deg til å rapportere dine mistanker via vår varslerfunksjon. Du trenger ikke å ha bevis på mistanken din, men all kommunikasjon må skje i god tro. Kundeklager og individuelle tvister skal ikke rapporteres via vår varslerfunksjon. Les mer om kundeklager her.

Send inn en rapport (varsling)

Du kan velge å rapportere mistankene dine åpent eller anonymt. Vi vil gjerne at du rapporterer åpent ved å oppgi navn og kontaktinformasjon. Alle rapporter og kommunikasjoner behandles som strengt konfidensielt, og etterforskningen håndteres med største forsiktighet og hensyn til ditt personvern.

Klikk på lenken nedenfor for å sende inn en rapport:

Start rapportering her

Hvis rapporten din gjelder PayEx Chief Compliance Officer, Chief Risk Officer, CEO eller en ansatt i konsernledelsen, send rapporten til lederen for konserninternrevisjon. Velg lenken nedenfor:

Start rapportering her

Du risikerer ikke negativ diskriminering eller gjengjeldelse fordi du rapporterer.

Rapporter eksternt

Vi oppfordrer deg til å melde fra om dine mistanker via PayEx sin varslerfunksjon, men rapporter om mistenkte brudd på finansmarkedsregler kan også sendes til Finanstilsynet og brudd på personvernforordningen (GDPR) til det norske datatilsynet.