Personvern

Vi vil at du skal føle deg trygg når du gir personopplysningene dine til Swedbank Pay, del av PayEx Sverige AB (”PayEx”). For å kunne tilby våre tjenester og levere vår service samler vi inn og behandler personopplysningene dine som en del av vår virksomhet. Det er viktig for oss at vi gjør det med størst mulig hensyn til ditt personvern, og at du også er klar over dine rettigheter overfor oss og hvordan du kan gjøre dine rettigheter gjeldende.

Dine data tilhører deg. Nedenfor finner du informasjon om hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger innen PayEx. Du finner også informasjon om hvilke rettigheter du har, hvordan du kan utøve dem, og hvordan du kommer i kontakt med vår personvernenhet.

PayEx’ personverninformasjon

Utøve dine rettigheter

Har du noen spørsmål om PayEx’ behandling av personopplysninger, kan du stille dem til vår personvernenhet på privacy@payex.com. PayEx har også utpekt et personvernombud (Data Protection Officer). Personvernombudet når du enklest på dpo@payex.com.

Du kan også stille spørsmål og utøve dine rettigheter via et nettskjema som du finner her.

Dine rettigheter.

Personvernforordningen (GDPR) gir deg en rekke rettigheter.

Du har blant annet rett til å kreve innsyn for å få vite hvilke opplysninger om deg som vi håndterer. Du har også rett til å få feilaktige opplysninger om deg rettet, og i noen tilfeller få personopplysningene dine slettet.

Du kan lese mer om dine individuelle rettigheter i vår personverninformasjon og på det norske datatilsynets nettsted her.

Hvis du vil utøve noen av dine rettigheter, kan du gjøre dette: 

Til skjema for utøvelse av dine rettigheter

Du kan også fylle ut en blankett for anmodning om registerutdrag og poste denne til

PayEx Sverige AB, att: Dataskyddsombudet, Kungsgatan 36
SE- 111 35 Stockholm.