Personvern

Du skal alltid føle deg trygg når du gir dine personopplysninger til Swedbank Pay, en del av Swedbank/PayEx-gruppen (”PayEx”). Vi beskytter opplysningene og behandler dem på riktig måte. Vi vil at du skal vite hvordan vi bruker personopplysningene og hvilke rettigheter du har.

Personopplysningene brukes slik at du på en trygg og enkel måte skal kunne bruke våre produkter og tjenester. Personopplysningene gjør oss bedre i stand til å forstå dine behov, yte bedre service og tilby deg skreddersydde tjenester. All behandling av personopplysninger skjer i samsvar med bestemmelsene i personvernlovgivningen.

Når du bestiller eller betaler via en av våre betalingstjenester, kan PayEx behandle dine personopplysninger. For å kunne levere det du har bestilt av oss trenger vi å samle inn og behandle personopplysninger om deg. Du har rett til å få vite hvilke personopplysninger vi behandler og til hvilke formål. Du kan endre noen av opplysningene, godkjenninger og valg i etterkjøpsportalen My Swedbank Pay, i appen Swedbank Pay eller ved å kontakte Swedbank Pay kundeservice.

Vi koblingene nedenfor finner du informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler, til hvilke formål, det juridiske grunnlaget for behandlingen, hvor lenge opplysningene lagres og dine rettigheter m.m.

Hvis du ønsker fullstendig informasjon om hvordan PayEx behandler personopplysninger, kan du se PayEx Prinsipper for behandling av personopplysninger.

The principles of how PayEx processes personal data are described in the Principles for Processing Personal Data.

 

GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) er en ny lov som trådte i kraft i hele EU den 25. mai 2018. På norsk kalles loven Personvernforordningen. Denne forordningen og supplerende svensk lov erstatter personopplysningsloven. Formålet er å gi enkeltpersoner bedre beskyttelse ved behandling av personopplysninger samt skape et enhetlig regelverk i EU.

Hvis du vil vite hvilke personopplysninger PayEx behandler om deg, må du fylle ut og signere blanketten som du finner her og sende det til PayEx, att.: Dataskyddsombudet, 621 88 Visby, eller skanne blanketten og sende den til dpo@payex.com