Faktura (2020-10-01)

Når du velger å betale med Faktura betaler du først når du mottar din bestilling og du slipper å oppgi dine kort- eller bankopplysninger. Det er smidig og sikkert.

  • Din faktura sendes til din e-postadresse eller din folkeregistrerte adresse
  • Kredittid er alltid minst 14 dager*
  • Fakturaen sendes først når den bestilte vare er sendt
  • Du behøver ikke å dele dine kredittkortopplysninger
  • Du har full kontroll på dine fakturaer i vår etterkjøpsportal

* Forhandleren der du har kjøpt din vare, kan når det er særskilt angitt i kassen, tilby en kredittid på 30 dager fra fakturadato.Betalingsvilkår

Betalingsvilkår

Kredittiden beregnes fra fakturadato og er normalt 14 dager. Ved uteblitt betaling tilkommer det et purregebyr som er nærmere regulert i Forskrift til inkassoloven, som per dags dato er NOK 35, samt forsinkelsesrente som er 8% per år. Dersom betaling ikke mottas, oversendes fordringen til inkassoinnkreving der ytterligere inkassokostnader tilkommer.

Tjenesten Faktura leveres av Swedbank Pay gjennom Payex Sverige AB. Når du velger Faktura overtar Payex Sverige AB retten til å få betalt og din betaling av fakturaen skal dermed gå til Payex Sverige AB.Kredittvurdering og innhenting av adresseopplysninger

Kredittvurdering og innhenting av adresseopplysninger

Når du gjennomfører et kjøp gjøres det en kredittvurdering av deg som innebærer at det innhentes kredittopplysninger. Som heleid datterselskap til Swedbank, kan vi innhente tilgjengelige kreditt- og betalingsopplysninger om deg fra Swedbank. Kredittopplysninger kan også innhentes gjennom eksterne kredittvurderingsselskaper som for eksempel Bisnode eller Experian.  Etter at det er foretatt en kredittvurdering, vil du motta et gjenpartsbrev per post eller e-post.

Informasjon om dine adresseopplysninger innhentes fra Det Sentrale Folkeregister (DSF).

Behandling av personopplysninger

Du skal alltid være trygg når du gir dine personopplysninger til oss. Vi gjør alt vi kan for å beskytte de, forhindre at uvedkommende får tilgang, tilse at de er korrekte, bare behandle de til de formål som de er innhentet til og fjernes når det ikke lenger er behov for å lagre dem, av sikkerhetshensyn eller etter lov.

Dine personopplysninger behandles med det formål å kunne levere den tjeneste du har avtalt med oss, for å kunne utføre kundeanalyser, kommunisere med deg om markedsføring eller kundeundersøkelser, utføre kredittvurdering og identifikasjonskontroll, samt for å oppfylle regulatoriske krav som for eksempel å motarbeide bedrageri, hvitvasking og terrorfinansiering. Trykk her for å lese mer om hvordan PayEx håndterer personopplysninger.

Kontakt

Du er alltid velkommen å kontakte Swedbank Pay på en av de måtene som tilbys på vår nettside https://swedbankpay.no.

Kontaktopplysninger for PayEx-konsernet selskaper finnes tilgjengelig på vår nettside https://payex.no/om-payex/selskapsinformasjon/

Klage

For oss er det veldig viktig at du som kunde er fornøyd med vår tilnærming og med våre tjenester. Dersom du er misfornøyd med noe, vil vi gjerne vite hvorfor.

Gjelder dine synspunkter en konkret sak eller krav, så kontakter du vår kundeservice. Kontaktinformasjon til kundeservice finner du på alle våre forsendelser eller via https://swedbankpay.no.

Dersom du ikke er fornøyd med svaret du fra kundeservice, eller hvis du har kommentarer eller klager om hvordan vi forvalter vår virksomhet, er du velkommen til å sende oss en e-post på complaint@payex.com. Du vil da få din sakvurdert av en klageansvarlig. Alle klager håndteres i henhold til vår klagepolicy, noe som betyr at du bør få rask og saklig tilbakemelding. 

Hvis du ikke er enig med oss og vår beslutning, kan du kontakte Forbrukerrådet for råd. Du kan også påklage vår beslutning til Finansklagenemda eller stevne oss for domstolene. Vår tilsynsmyndighet er Finansinspektionen som kan kontaktes gjennom Box 78821, 103 97 Stockholm (www.fi.se).