Behandling av personopplysninger

Swedbank Pay Checkout og E-handel
Vi bryr oss om personvernet ditt!

Med denne informasjonen vil vi redegjøre for hvilke personopplysninger vi samler inn, formålene med behandling av personopplysningene, hvordan vi beskytter opplysningene om deg og hvordan du kan beskytte dine rettigheter. Swedbank Pay kontaktinformasjon finnes nederst i dokumentet.

Vi forbedrer og utvikler våre tjenester, produkter og nettsider kontinuerlig, og derfor kan innholdet i denne policyen komme til å endres over tid, men det tar alltid hensyn til dine rettigheter i henhold til gjeldende lover og regler. Du finner alltid den siste versjonen av denne policyen på https://swedbankpay.no/vilkaar/behandling-av-personopplysninger

Swedbank Pay er en del av PayEx Norge AS 556735-5671, når vi nedenfor refererer til Swedbank Pay er den juridiske motparten for deg som kunde PayEx Norge AS 979 315 503. For betalingsmetodene Faktura og Kreditt er den juridiske motparten for deg som kunde PayEx Sverige AB 556735-5671.

Kontaktinformasjon til Swedbank Pay:

Postadresse: S:t Hansplan 1, 621 88 Visby, Sverige
E-post: kundservice@swedbankpay.no

Spørsmål som gjelder personopplysninger:

E-post: dpo@payex.com
Telefonnummer: +47 (0) 2203 6170

Opplev Swedbank Pays Checkout
Autoutfylling og automatisk utfylling av din kontaktinformasjon

For rask og enkel håndtering av ditt forespørsel om betaling, lagrer vi en viss informasjon om deg. Den informasjon som vi lagrer, bruker vi for å kunne tilby deg en best mulig opplevelse. I stedet for at du hver gang du betaler med oss skal måtte skrive inn samme grunnleggende informasjon, lagrer vi informasjon om enheten din, adresseinformasjon, telefonnummer, e-postadresse, personnummer og påloggingsinformasjon og fyller det ut automatisk når du velger å betale med Swedbank Pay Checkout. Det skjer enten via en informasjonskapsel som er lagret på enheten din eller gjennom at du først oppgir din e-postadresse og postnummer. Du kan når som helst velge å ikke bruke autoutfylling ved å informere Swedbank Pay i henhold til kontaktopplysningene nedenfor. Hvis du velger å fjerne autoutfylling, innebærer det at du ikke kan bruke automatisk utfylling for å betale raskere.

Hvis du vil lese mer om hvilken informasjon vi samler inn, og om vår behandling av personopplysninger, finner du informasjon lenger ned i dokumentet.

Betalingsmetoder
Vi tilbyr flere forskjellige metoder som enten er gitt gjennom vår Checkout eller som betalingsmetoder for e-handel på en tilkoblet butikkens nettsted:

Faktura – betal senere
Kortbetaling - vi tilbyr kortbetalinger med verdens mest populære debet- og kredittkort.
Vipps – betal kjøpet med Vipps på mobilen
Kredit – delbetaling via kontokreditt
Direktebankbetaling - med direktebetaling kan du raskt fullføre kjøpene dine gjennom nettbanken din.
Avhengig av hvilken betalingsmetode du velger å bruke når du betaler for kjøpet i Swedbank Pay Checkout eller hos e-butikken, vil vi samle inn og behandle personopplysninger. I teksten nedenfor har vi samlet all informasjon du trenger om vår håndtering av personopplysninger for din betaling med noen av Swedbank Pays betalingsmetoder i Swedbank Pays Checkout eller i e-handel.

Swedbank Pays etterkjøpsportal
I vår etterkjøpsportal får du enkelt oversikt over dine fakturaer, din betalingshistorikk, dine valgte metoder og lagrede opplysninger og et sammendrag av utestående gjeld. Hvis du velger å bruke etterkjøpsportalen ved å logge inn med
Bank-ID, blir flere funksjoner tilgjengelige for deg som kunde og data behandles for å levere de tjenestene som tilbys.

Dine kjøp gjennom vår Checkout presenteres samt status på f.eks. ubetalte fakturaer, kjøpshistorikk, eventuelle tilbakebetalinger.
Kontroller og administrer dine lagrede betalingsopplysninger f.eks. tilknyttede kort (kortnummer du har valgt å spare). Dine kortopplysninger lagres basert på ditt samtykke, og du kan når som helst velge å slette dine lagrede kortopplysninger.
Hvis du vil lese mer om hvilken informasjon vi samler inn, og om vår behandling av personopplysninger, finner du informasjon lenger ned i teksten.

Hvilken informasjon samler vi inn?
Personopplysninger som vi behandler:

(a) Opplysninger som du selv oppgir til oss:

Når du velger å betale med en av Swedbank Pays betalingsmetoder i Checkout eller på en nettbutikks hjemmeside gjennom e-handel, oppgir du informasjon om deg selv, for eksempel fornavn og etternavn, personnummer, telefonnummer, mobilnummer, adresseopplysninger, leveringsadresse og e-postadresse. Avhengig av valg av betalingsmetode, kan du også bli bedt om å oppgi betalingsinformasjon som kreditt- og bankkortinformasjon (kortnummer, gyldighetsdato, CVC-kode, osv.), faktureringsinformasjon, bank, bankkontonummer og annen lignende informasjon. Slik informasjon som du oppgir til oss kan bli registrert og lagret for å forenkle betalingsprosessen når du handler med Checkout, eller bruker andre betalingstjenester fra Swedbank Pay. Merk at all informasjon ikke vil bli forespurt i alle tilfeller.

(b) Personopplysninger som samles inn når du bruker Checkout eller etterkjøpsportal

Informasjon om bruken av tjenesten. Vi logger din bruk av tjenesten (Checkout) og registrerer valg av betalingsmetode, kjøpshistorikk/transaksjoner, artikkelinformasjon, kvitteringsinformasjon, leveringsdetaljer, innlogget tid.
Historisk informasjon. Opplysninger om eventuelle reklamasjoner og andre kontakter som du har hatt med oss gjeldende kjøp, utstedte fakturaer, kreditthistorikk, eventuelle forsinkede betalinger/ubetalt gjeld, opplysninger om eventuelle avslag på kredittsøknad, besøksfrekvens.
Teknisk informasjon om din enhet og Internett-tilkobling. Gjennom serverlogger og andre verktøy registrerer vi informasjon om enheten og oppkoblingen til tjenesten og din bruk av tjenesten på forskjellige enheter. Denne informasjonen kan omfatte operativsystem, plattform, skjermoppløsning, nettleserversjon, språkvalgsinnstillinger, tidssone, din geografiske plassering, IP-adresser og lignende.
Informasjonskapsler og annet innhold som lagres lokalt på enheten din. Når du besøker nettsteder der Swedbank Pay Checkout leveres, bruker vi forskjellige informasjonskapselteknologier, direkte eller gjennom tredjeparter. Ved å godta Swedbank Pays behandling av personopplysninger gir du ditt samtykke til å lagre de nødvendige informasjonskapslene for Checkout på enheten din. Mer informasjon om hvordan vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din betalingsopplevelse finner du her: https://payex.no/om-payex/om-cookies/
(c) Personopplysninger som samles inn når du bruker noen av Swedbank Pays metoder i Checkout eller e-handel:

Informasjon om betalingen - Kortopplysninger, bank, bankkontonummer, telefonnummer
Informasjon om fordring - f.eks. fakturainformasjon
Økonomisk informasjon - Dine inntektsopplysninger, din kreditthistorikk og din betalingshistorikk.
Informasjon om kjøp - Informasjon og detaljer om hvilken nettbutikk som produktet eller tjenesten er kjøpt i og, der det er aktuelt, hvilket produkt eller tjeneste som er kjøpt.
Personlig informasjon - For- og etternavn, personnummer, adresse, e-postadresse, leveringsadresse og telefonnummer.
Informasjon i forbindelse med søknad - f.eks. kontokreditt (informasjon som ligger til grunn for avtalen om kontokreditt)
(d)  Opplysninger fra andre kilder:

Med formål om å holde dine adresseopplysninger oppdaterte vil opplysninger om din folkeregistrerte adresse hentes og fylles i automatisk samt oppdateres løpende mot Det Sentrale Folkeregister, DSF). Avhengig av valg av betalingsmetode, kan vi måtte foreta en kredittvurdering av deg gjennom, bl.a. innhenting av informasjon fra andre selskaper i Swedbank-konsernet (PayEx og dets søsterselskaper er siden august 2017 heleid av Swedbank AB og en del av Swedbank-konsernet) samt også fra eksterne kredittopplysningsselskaper som Bisnode og norske gjeldsregistre. Videre kan vi i visse tilfeller måtte gjennomføre kundekontroller som et ledd i arbeidet for bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering, f.eks. gjennom kontroll mot såkalte sanksjonslister. Til slutt kan vi, for å bekrefte din identitet og adresse og for å beskytte deg og andre kunder mot svindel, bruke andre leverandører av tjenester for identitetskontroll og forebygging av svindel.

Vi kan også komme til å hente informasjon fra den nettbutikken der du gjennomførte innkjøpet fra, f.eks. e-postadresse, mobiltelefonnummer, SSN, faktureringsadresse og leveringsadresse samt fra andre samarbeidspartnere. Slik informasjon som vi innhenter fra e-butikker lagres i aktuelle tilfeller i din Checkout-profil.

Hvorfor behandler vi  personopplysninger?
Formålet med behandlingen: Vi behandler personopplysningene dine for å kunne levere en betalingstjeneste til deg, en rask og smidig brukeropplevelse og for å sikre at innholdet presenteres for deg og enheten din på en effektiv måte.

Vi behandler personopplysningene dine for å kunne identifisere og verifisere person- og kontaktopplysninger og der det er aktuelt gjennomføre en kredittvurdering slik at Swedbank Pay på denne måten skal kunne oppfylle ditt ønskemål om betaling og for å oppfylle avtalen mot den e-butikken der du gjennomførte innkjøpet ditt.

Vi behandler personopplysningene dine for å overholde gjeldende lovgivning, som for eksempel tiltak mot hvitvasking av penger og bokføringslovgivning.

Vi behandler dine personopplysninger for utvikling av nye produkter og funksjoner, og for å utvikle våre tjenester gjennom f.eks. dataanalyse, statistiske formål og systemtester. Resultatet av dataanalyse og statistikk brukes f.eks. for å kunne tilby deg den betalingsmåten du foretrekker og analysere de valgte betalingsmetodene og deres gjennomføringsgrad.

Vi behandler personopplysningene dine for å forbedre kredittrisikomodeller, evaluere risikoer og overvåke og forhindre svindel og annen mistenkt misbruk av Swedbank Pays tjenester.

Vi behandler personopplysningene dine for å få bedre beslutningsstøtte ved betalingspåminnelse og inkasso, samt for å kunne avgjøre hvilke betalingsmetoder og andre tjenester vi kan tilby deg.

Markedsføring
Dine personopplysninger kan behandles for markedsføringsformål, f.eks. med det formål å kunne gi deg informasjon (per brev, e-post, SMS eller på annen måte) om hvilke tjenester som tilbys av Swedbank Pay eller noen av Swedbank Pays godkjente samarbeidspartnere.

Du kan når som helst motsette deg slik behandling ved å sende en e-postmelding til dpo@payex.com eller annen adresse som Swedbank Pay angir.

Profilering og automatisert beslutningstaking
Vi kan i visse tilfeller bruke profilering. Med profilering menes automatisk behandling av personopplysninger som brukes for å vurdere visse personlige egenskaper hos deg som kunde med tanke på å analysere eller forutsi for eksempel din økonomiske situasjon eller overvåke transaksjonsflyten for å motvirke bedrageri eller hvitvasking og finansiering av terrorisme. Profilering kan også brukes for å analysere eller forutsi dine personlige preferanser og dermed forstå på hvilken måte du helst foretrekker å bli kommunisert til via, hva som er din foretrukne betalingsmetode, hva som kan være av interesse for deg å ta del i form av tilbud og markedsføring (du kan selvfølgelig når som helst melde deg av denne typen utsendelser ved å kontakte dpo@payex.com), og analysere de tjenestene du bruker og hvordan du beveger deg i vår digitale kanaler.

Automatiserte avgjørelser brukes ved kredittvurderinger og risikohåndtering. Automatiserte avgjørelser gjøres uten innblanding fra en fysisk person, og kan baseres på informasjon fra for eksempel kredittopplysningsselskaper samt på informasjon innhentet fra Swedbank-konsernet angående kjøps- og betalingshistorikk, utestående kreditt- og betalingsatferd. Automatisk beslutningstaking gjennomføres for å oppfylle Swedbank Pays rettslige forpliktelser, oppfylle avtale med kunden eller er basert på Swedbank Pays berettigede interesse av å levere kundetilpassede og sikre tjenester.

Hvem kan vi dele informasjonen din med?
Myndigheter, som Skatteetaten, namsmannsmyndighet, Finanstilsynet og andre tilsynsmyndigheter.
Swedbank-konsernet inkludert alle PayEx-selskaper.
Tredjepart som opprettholder databaser og registre, f.eks. gjeldsregister, folkeregister eller annet register som inneholder eller formidler personopplysninger, samt konkursforvaltere.
Butikker der du gjør innkjøp. Merk: For personlig informasjon som samles inn av en butikk og utleveres til Swedbank Pay, gjelder butikkens vilkår for databeskyttelse i avtalen med deg.
Underleverandører som agerer som assistenter for Swedbank Pay innenfor rammen av levering av våre tjenester og produkter til deg. Alle leverandører eller underleverandører som Swedbank Pay arbeider med og som behandler personopplysninger pålegges, gjennom signering av en personlig databehandleravtale mellom Swedbank Pay og leverandøren/underleverandøren, å oppfylle våre høye standarder for databeskyttelse. Se mer informasjon nedenfor om overføring av personopplysninger.
Gjeldsregistre. Opplysning om, innvilgende kreditt, anvendt kreditt og påløpte renter gis av Swedbank Pay til gjeldsregistre i samsvar med den norske gjeldsinformasjonsloven.
*Om gjeldsregistrene: De kreditter som inngår i registeret, er blanko-, avbetalings- og kontokreditter som er gitt av banker og kredittilbydere. Opplysningene er tilgjengelige for banker og kredittilbydere som selv rapporterer inn disse opplysningene.

Avhending
I tilfelle selskapet som Swedbank Pay er en del av, d.v.s. PayEx Norge AS (PayEx) eller en vesentlig del av dette selskapets aktiva erverves av tredjepart, kan personlig informasjon om våre kunder komme til å deles. Før en slik deling gjøres, vil vi sørge for at riktig taushetsplikt er på plass.

Overføring av personopplysninger
Personopplysninger kan komme til å utleveres til en databehandler som behandler personopplysningene på oppdrag fra Swedbank Pay. I disse tilfellene har vi inngått databehandleravtale med databehandleren, og databehandleren kan ikke behandle personopplysningene for andre formål enn for å levere tjenesten til oss. I slike tilfeller treffer Swedbank Pay alltid nødvendige tiltak for å sikre at databehandlerne behandler personopplysningene i henhold til våre instrukser og i samsvar med gjeldende lov.

Et adekvat beskyttelsesnivå er et absolutt krav, og det oppnår vi ved å treffe alle rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at dine data håndteres sikkert og med et nivå av beskyttelse som kan sammenlignes med, og er på samme nivå som, den beskyttelsen som tilbys innenfor EU/EØS. Vår behandling skjer hovedsakelig i EU/EØS, men i enkelte tilfeller kan personopplysninger komme til å overføres til, og behandles i, et land utenfor EU/EØS av en underleverandør til oss. Slike overføringer vil bare foregå under forutsetning av at adekvate beskyttelsestiltak finnes for overføringen, for eksempel:

(a) Det finnes en beslutning fra EU-kommisjonen om at landet utenfor EU/EØS sørger for et såkalt adekvat beskyttelsesnivå for personopplysninger, eller;

(b) Swedbank Pay leverer egnede sikkerhetstiltak for overføringen gjennom bruk av bindende selskapsbestemmelser eller standardkontraktsklausuler, som er offentliggjort av EU-kommisjonen eller annet kontraktsvilkår som er godkjent av EU-kommisjonen eller de kompetente myndigheter, eller;

(c) I forbindelse med overføring av personopplysninger til USA, at den underleverandøren som overføringen skal skje til er koblet til og godkjent i henhold til Privacy Shield.

Lagring
Dine personopplysninger skal lagres sikkert og bare lagres så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen og for å møte våre juridiske forpliktelser (f.eks. for å overholde tiltak mot hvitvasking av penger, bokføring og andre lovpålagte krav). I tilfelle Swedbank Pay fungerer som databehandler, er Swedbank Pay forpliktet til å følge den personopplysningsansvarliges instruksjoner i forhold til lagring og sletting.

Dine rettigheter
Du har alltid rett til å be om registerutdrag for å få vite hvilke personopplysninger vi har registrert om deg. I slike tilfeller kan du ta kontakt med oss på den adressen som angis nedenfor. Du kan bruke samme adresse for å melde fra hvis du ikke vil ha direktereklame fra oss (se også ovenfor under Markedsføring), eller hvis du vil at vi skal korrigere feilaktige opplysninger, alternativt slette opplysninger. Vi kan imidlertid ikke slette opplysningene hvis det foreligger et lovfestet krav til behandling og lagring, eksempelvis regnskapsregler eller hvitvaskingsregler, eller når det finnes andre legitime grunner til at opplysningene må lagres, for eksempel ved ubetalt gjeld.

Du kan når som helst tilbakekalle samtykker som du har gitt til oss, endre informasjonen din, for eksempel kontaktinformasjon og annen informasjon som kan redigeres. Avhengig av land, kan dette enten gjøres via etterkjøpsportal eller ved å kontakte oss.

Du kan også henvende deg til Datatilsynet hvis du vil klage på behandlingen av personopplysninger. Du kan kontakte Datatilsynet via lenken nedenfor https://datatilsynet.no/

Kontakt
Swedbank Pay’ personvernombud når du enklest på dpo@payex.com eller på adressen nedenfor.

Adress: Swedbank Pay ATT: PayEx Sverige AB, Att. Dataskyddsombudet, 621 88 Visby, Sverige

For generelle spørsmål om våre produkter eller tjenester er du alltid velkommen til å kontakte Swedbank Pay via noen av de kontaktmåtene som tilbys på vår hjemmeside https://payex.no/kundeservice/privatkunde/

Kontaktopplysninger til selskapene i PayEx-konsernet finnes på PayEx nettsted på https://payex.no/om-payex/selskapsinformasjon/

Klager
For oss på Swedbank Pay er det veldig viktig at du som kunde er fornøyd med vår behandling og med våre tjenester. Hvis du er misfornøyd med noe, vil vi gjerne vite hvorfor.

Hvis dine synspunkter gjelder en bestemt sak eller fordring, ta gjerne kontakt med kundeservice. Kontaktopplysninger for kundeservice finner du på alle våre forsendelser eller på https://payex.no/kundeservice/privatkunde/

Hvis du ikke er fornøyd med svaret fra kundeservice, eller hvis du har kommentarer eller klager på hvordan PayEx forvalter sin virksomheten, send gjerne en e-post til oss. Du når oss på complaint@payex.com Da kommer du til å få saken din behandlet av PayEx klagekoordinator.

Hvis du fortsatt ikke er fornøyd med svaret du fikk fra PayEx klagekoordinator, kan du via samme e-postadresse, spesifikt be om at klageansvarlig skal se på saken din. Alle klager håndteres i henhold til våre retningslinjer for klager, noe som betyr at du skal få rask og saklig tilbakemelding.

I tilfelle du ikke blir enig med PayEx, kan du også henvende deg til Forbrukerrådet eller til det norske Finansklagenemnda (https://www.finkn.no/) for å få råd. Hvis du ønsker å få en tvist rettslig behandlet, kan du også henvende deg til den norske domstolen (www.domstol.no). PayEx tilsynsmyndighet er Finansinspektionen som kan kontaktes gjennom Box 78821, 103 97 Stockholm (www.fi.se).

Du finner mer informasjon om hvordan PayEx behandler personopplysninger på https://swedbankpay.no/vilkaar/behandling-av-personopplysninger