Viktig informasjon til deg som tilbyr abonnementsbetaling

Abonnementsbetaling er en form for regelmessig betaling der kortkunden lar brukerstedet trekke et bestemt beløp fra kortkundens kort, for eksempel en gang i måneden. Dette kalles også «Recurring Payments».

Nå har Visa og Mastercard økt kravene til brukersteder som tilbyr abonnementsbetaling for å gjøre det tydeligere for kortkunder hvilke vilkår som gjelder og hvordan betalingen foregår.

Hva må du tenke på?

Dersom du tilbyr abonnementsbetaling til kortkunder, må du kjenne til de viktigste delene. Du finner de fullstendige kravene i Særvilkår Kortinnløsning Internett og Telefonordre, men det viktigste du må tenke på for å unngå tilbakedebiteringer,er følgende:

 • Når en kortkunde registrerer kortopplysninger for abonnementsbetaling, skal kortkunden få tydelig informasjon om hvilke vilkår som gjelder for lagring av kortopplysningene og formålet med lagringen, når og hvordan betalinger skal skje (inkludert beløp og periodisitet) samt andre vilkår som gjelder for abonnementsbetaling.
 • Vilkårene skal være separate, og de skal ikke inngå som en del av de generelle kjøpsvilkårene som gjelder ved kjøp av varer og tjenester. Kortkunden skal aktivt godta vilkårene.
 • Vilkårene skal også være tilgjengelig på engelsk.
 • Når en ny kortkunde registrerer kortopplysninger for abonnementsbetaling, eller når samme kortkunde senere skriver inn nye kortopplysninger, må kortkunden identifisere seg ved første kjøp i samsvar med 3D Secure og med sikkerhetskode.
 • Etterfølgende trekk med abonnementsbetaling initieres alltid av deg og må derfor ikke gjøres med 3D Secure og sikkerhetskode. Du står derfor for all risiko for eksempel for svindel ved kortkjøp.
 • Kortkunden skal motta en e-postmelding eller SMS før hvert trekk. Dersom kortkunden har fått en gratis prøveperiode eller annet introduksjonstilbud, skal varsel sendes minst sju (7) dager før tilbudet utløper og trekket skal skje.
 • Det skal være enkelt for kortkunden å avbryte abonnementsbetalingen med umiddelbar virkning. Dette skal kunne gjøres på internett eller tilsvarende uten krav om telefonsamtale.
 • Ditt telefonnummer eller din hjemmesideadresse skal sendes med som markedsnavn i hver korttransaksjon.
 • Kortkjøp skal alltid kontrolleres gjennom autorisasjon før hvert trekk. Dersom autorisasjonen avvises, kan det ikke utføres trekk.
 • Dersom en autorisasjon avvises fordi kortet er sperret, skal det ikke gis ny autorisasjon. I tilfeller der autorisasjonen avvises av andre årsaker, skal det maksimalt gjøres to nye forsøk.
 • For abonnementsbetaling der du tilbyr kortkunden en gratis prøveperiode eller et introduksjonstilbud, gjelder særlige krav for første trekk etter at disse opphører. I disse transaksjonene skal teksten "trial" eller "test" være med i markedsnavnet.

Dersom du har spørsmål om abonnementsbetalinger eller annet, kan du alltid skrive til oss på support.swedbankpay@swedbank.no eller ringe oss på telefonnummer 22 03 60 45, tastevalg 3.