Optimalisert kjøpsopplevelse: rollen til UX-design i terminalprogramvaren