Viktig informasjon til deg som tilbyr abonnementsbetaling