Beskytt nettbutikken med 3D Secure

Hvis du driver en nettbutikk, er det alltid en viss risiko for å bli utsatt for falske ordrer eller andre typer svindel. Et av de viktigste verktøyene for å minimere risikoen for dette, er 3D Secure.

Risikoreduksjon med 3D Secure

3D Secure er sikkerhetsstandarden som brukes for å identifisere kunder som handler med kort på nett. Når du bruker 3D Secure i nettbutikken, beskyttes du til en viss grad mot svindel i korttransaksjoner og reduserer den økonomiske risikoen for svindel med kortkjøp, såkalt risikoreduksjon.

Beskyttelsen innebærer at kortutstederen i noen tilfeller ikke har rett til å tilbakedebitere svindeltransaksjoner når du har forsøkt å identifisere kortkunden med 3D Secure. Med andre ord gjør du det vanskeligere for svindlere å gjennomføre falske kjøp.

Hvordan får jeg 3D Secure i nettbutikken min?

For at nettbutikken skal støtte 3D Secure, må du

  • inngå en avtale med en betalingstjenesteleverandør (PSP) og en innløsningsavtale som støtter 3D Secure
  • ha et program som kan håndtere nødvendige anrop mot henholdsvis Mastercards og Visas servere
  • ha støtte for både den gamle (3DS 1.x) og den nye (EMV 3DS) versjonen av 3D Secure
  • legge ut logoer for henholdsvis Mastercard og Visa i nettbutikken

Alt dette kan betalingstjenesteleverandøren hjelpe deg med.

Husk at kortutstederen fremdeles har rett til å tilbakedebitere transaksjoner av andre årsaker, for eksempel hvis nivået av kortsvindel er høyt, hvis kortkunden hevder at bestilte varer ikke er mottatt eller hvis kjøpsdokumentasjonen og kvitteringsinformasjonen er ufullstendig. Har du innløsningsavtale med oss, kan du lese mer om kravene til kjøpsdokumentasjon og kvitteringsinformasjon i vedlegget til avtalen.

Mastercard og Visa

Hvis nettbutikken din støtter både EMV 3DS og 3DS 1.x, omfattes alle Mastercard-, Maestro- og Visa-kort av risikoreduksjon. Det holder at du har forsøkt å identifisere kunden i henhold til Mastercards eller Visas 3D Secure-protokoll for at du skal kvalifisere for risikoreduksjon.

Har du spørsmål?

Hvis du vil vite mer om hvordan du kan beskytte nettbutikken din med 3D Secure, eller hvis du vil ha Swedbank Pay som betalingstjenesteleverandør, kan du gjerne ta kontakt via support eller på telefon +47 220 36 045